Roberto Maraviglia的MARAVIGLIA排烟管道

地区

Lombardia

Milano

资讯详情

联系: Roberto - Gianpiero

电话: 3408198809

地区: Lombardia

省: Milano

城市: Bollate

地址: P.zza C.A. Dalla Chiesa, 3浏览量: 7831

店铺特色

用于餐厅和披萨店的排烟管道 ,摄像头审查,排烟管道的不破坏改善治理,厨房抽油烟机,燃木烤炉

周边环境